Kinder- en Jongerenpraktijk Maas en Waal biedt psychische hulp aan kinderen en jongeren. Deze hulp bestaat voornamelijk uit psychotherapie. De meest gangbare vorm is individuele psychotherapie in nauwe samenwerking met de ouders/verzorgers. Kinderen kunnen niet apart van hun ouders gezien worden. Zij hebben de stimulering en hulp van hun ouders nodig om dat wat zij in de therapie hebben geleerd thuis toe te passen en te oefenen. Afhankelijk van de leeftijd van het kind en de hulpvraag worden ouders in meer of mindere mate intensief betrokken bij de behandeling. Zowel ouderbegeleiding als gezinsgesprekken kunnen onderdeel van de behandeling zijn.      

Voor jongeren vanaf 16 jaar geldt dat zij zichzelf kunnen aanmelden.

Intake

Na telefonisch aanmelding of een online aanmelding volgt er één of meerdere gesprekken met u en uw kind om de klachten en hulpvraag in kaart te brengen (intake). Daarna volgt een advies voor verder onderzoek en/of behandeling. Indien nodig zal samenwerking worden gezocht of worden verwezen naar andere meer passende zorg. 

Onderzoek

Ten behoeve van de behandeling is er soms uitgebreider onderzoek nodig. Er bestaan de volgende mogelijkheden:

 • Intelligentieonderzoek
 • Spel/observatie
 • Persoonlijkheidsonderzoek

Behandelaanbod

 • Cognitieve gedragstherapie (CGT)
 • Integratieve kinder- en jeugdpsychotherapie
 • Mentaliseren bevorderende therapie (MBT)
 • Traumabehandeling (schrijftherapie/EMDR)
 • Begeleiden Emotieregulatieproblematiek (DGT)
 • Theraplay (hechtingsproblemen, autisme spectrum stoornissen)
 • Training executieve functies (Braingame Brian)
 • EMDR
 • Ik ben speciaal (ASS)
 • Systeembehandeling