Baby’s en peuters

De ontwikkeling van jonge kinderen (0-4jr) verloopt in de eerste levensjaren zeer snel en bepaalt in belangrijke mate de verdere levensloop. Dit betekent dat het van groot belang is om snel hulp te bieden als ouders problemen ervaren. Zowel om de ontwikkeling van het kind in goede banen te leiden als om ouders (weer) vertrouwen te geven in hun ouderschap.
Zoals je naar het consultatiebureau gaat voor een lichamelijk consult, zo kun je ook een consult krijgen voor sociaal-emotionele problemen.

Veel voorkomende problemen zijn:

 • voedings-of eetproblemen
 • hardnekkig huilen
 • aanhoudende slaapproblemen
 • opvallend druk of teruggetrokken gedrag

Vanuit de IMH-visie (Infant Mental Health) is de gedachte dat een snelle en kortdurende interventie meestal voldoende kan zijn. Vaak blijken vijf gesprekken voldoende te zijn (5-gesprekken model). En voor de complexere gevallen kan er in die vijf gesprekken gezorgd worden voor goede diagnostiek en een passend behandeladvies met een eventuele doorverwijzing.

Kinderen

Elke ouder maakt zich wel eens zorgen om zijn of haar kind. Het gaat bijvoorbeeld niet goed op school of er zijn ruzies thuis. Dat is normaal. Meestal gaan deze klachten over. Maar als de klachten al enige tijd aanwezig zijn en uw kind dreigt vast te lopen kunt u bij Kinder- en Jongerenpraktijk Maas en Waal terecht voor deskundige hulp.
Samen met u en uw kind brengen we het probleem in kaart om vervolgens te bekijken hoe het probleem verholpen kan worden of hoe uw kind en u er mee om kunnen gaan. Soms kan het nodig zijn om psychologisch onderzoek te verrichten. Maar er kan ook direct worden overgegaan tot behandeling.

Veel voorkomende klachten zijn:

 • angsten (bang om alleen te zijn, faalangst, sociale angst, fobieën)
 • stemmingsklachten (somber zijn, nergens zin in hebben, weinig energie hebben)
 • aandacht- en concentratieproblemen (ADHD/ADD)
 • problemen in het contact met anderen (Autismespectrumstoornissen)
 • traumatische ervaringen (PTSS)
 • aanhoudende traumatisering en hechtingsproblemen (huiselijk geweld, verwaarlozing, vechtscheiding, adoptie)

Jongeren

Iedereen krijgt weleens met problemen te maken. Het hoort bij de ontwikkeling, je leert ervan en meestal lukt het om er zelf uit te komen. Soms kunnen problemen zo ingewikkeld zijn of zo lang voortduren dat ze moeilijk zelf op te lossen zijn. Dan is hulp van buitenaf nodig. Kinder- en Jongerenpraktijk Maas en Waal kan dan helpen door gezamenlijk het probleem in kaart te brengen en op zoek te gaan naar oplossingen.

Veel voorkomende problemen bij jongeren zijn:

 • identiteitsproblemen (moeite hebben jezelf te uiten, weinig zelfvertrouwen)
 • emotieregulatieproblemen (snel boos of emotioneel worden, zelfbeschadigend gedrag)
 • angst- en stemmingsproblematiek
 • verwerken van traumatische gebeurtenissen
 • schoolproblemen (concentratie, omgaan met anderen, ADHD, Autismespectrumstoornissen)