Klachtenregeling

Hoe te handelen bij klachten? Als u klachten heeft over uw behandelaar of uw behandeling, dan kunt u deze in eerste instantie het beste met haar bespreken. Wellicht kunnen jullie samen een oplossing vinden of een misverstand rechtzetten. Wanneer het niet lukt om het rechtstreeks met uw behandelaar op te lossen dan kunt u gebruik maken van de volgende mogelijkheden.

  • De klachtenregeling van de LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten). Op de website van de LVVP vindt u informatie over de te volgen procedure (www.lvvp.info)
  • De klachtenregeling van het College van Toezicht van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen). Op de website van het NIP vindt u informatie over de te volgen procedure (www.psynip.nl)

Komt u er dan nog niet uit dan kunt op grond van de wet BIG ook een klacht indienen bij het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl). Het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg is het hoogste gerecht dat oordeelt over klachten tegen beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg.