PRIVACYSTATEMENT Kinder- en Jongerenpraktijk Maas en Waal

Kinder- en Jongerenpraktijk Maas en Waal, gevestigd te Beneden-Leeuwen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61309117, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Kinder- en Jongerenpraktijk Maas en Waal met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

1. Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Kinder- en Jongerenpraktijk Maas en Waal persoonsgegevens verwerkt:

a. (potentiële) patiënten;
b. bezoekers aan de praktijk van Kinder- en Jongerenpraktijk Maas en Waal;
c. bezoekers van https://www.kjpraktijkmaasenwaal.nl;
d. alle overige personen die met Kinder- en Jongerenpraktijk Maas en Waal contact opnemen of van wie Kinder- en Jongerenpraktijk Maas en Waal persoonsgegevens verwerkt.

2. Verwerking van persoonsgegevens

Kinder- en Jongerenpraktijk Maas en Waal verwerkt persoonsgegevens die:
a. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;

b. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;

c. in een dossier zijn aangemaakt binnen een E-healthprogramma

3. Doeleinden verwerking

Kinder- en Jongerenpraktijk Maas en Waal verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;

b. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;

4. Rechtsgrond

Kinder- en Jongerenpraktijk Maas en Waal verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:
a. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking

b. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d

c. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;

5. Verwerkers

Kinder- en Jongerenpraktijk Maas en Waal kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Kinder- en Jongerenpraktijk Maas en Waal persoonsgegevens verwerken. Kinder- en Jongerenpraktijk Maas en Waal sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

6. Persoonsgegevens delen met derden

Kinder- en Jongerenpraktijk Maas en Waal deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Kinder- en Jongerenpraktijk Maas en Waal deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

7. Doorgifte buiten de EER

Kinder- en Jongerenpraktijk Maas en Waal geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Kinder- en Jongerenpraktijk Maas en Waal ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

8. Bewaren van gegevens

Kinder- en Jongerenpraktijk Maas en Waal bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Kinder- en Jongerenpraktijk Maas en Waal hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:
a. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;

b. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens


9. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Kinder- en Jongerenpraktijk Maas en Waal te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Kinder- en Jongerenpraktijk Maas en Waal door een e-mailbericht te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Kinder- en Jongerenpraktijk Maas en Waal persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Kinder- en Jongerenpraktijk Maas en Waal door een e-mailbericht te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..  Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

 

10. Wijzigingen privacystatement
Kinder- en Jongerenpraktijk Maas en Waal kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Kinder- en Jongerenpraktijk Maas en Waal gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.