Vergoedingen

 

Jeugd tot 18 jaar

De vergoeding van zorg aan kinderen en jongeren onder de 18 jaar valt onder de gemeenten. De praktijk heeft een contract met de gemeenten in de regio Rivierenland (oa West Maas en Waal, Tiel, Neder-Betuwe, Maasdriel) en de gemeenten in de regio Nijmegen (oa Druten, Beuningen, Nijmegen).                                                                                                                                                                                       

Jongeren en jongvolwassenen van 18 jaar en ouder

Vanuit de basisverzekering wordt psychotherapeutische en psychologische hulp volledig vergoed als er een verwijzing is van de huisarts en er sprake is van een DSM-stoornis. Hiervoor dient de praktijk een contract te hebben afgesloten met uw zorgverzekeraar. Met de meeste zorgverzekeraars is er voor 2016 een contract (zie gecontracteerde zorgverzekeraars), maar zekerheidshalve is het goed dit even na te vragen bij aanmelding. De rekening wordt door de praktijk rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar ingediend.

Wel moet u rekening houden met het wettelijk vastgesteld en verplicht eigen risico van 385 euro per jaar. Dit wordt door uw zorgverzekeraar in mindering gebracht op uw vergoedingen. Dit geldt niet voor kinderen en jongeren tot 18 jaar.

Binnen de Generalistische Basis GGZ komt u in aanmerking voor een van de zorgproducten (kort, middel, intensief, chronisch). Afhankelijk van de ernst en complexiteit van de klachten wordt na intake bepaald voor welk zorgproduct u in aanmerking komt. Het aantal gesprekken varieert van 4 tot maximaal 11 sessies.

Zijn de problemen complex en/of risicovol dan verwijst de huisarts u naar de Specialistische GGZ. Kinderen en jongeren worden ook doorverwezen naar de gespecialiseerde GGZ als de problematiek verweven is met de gezinsdynamiek. Binnen de Specialistische GGZ worden ook langer durende behandelingen vergoed. Er wordt dan gebruik gemaakt van een DBC-systematiek (Diagnose Behandel Combinatie). Na afsluiting van de behandeling of na een looptijd van maximaal één jaar wordt een DBC administratief afgesloten en in rekening gebracht bij de gemeente of zorgverzekeraar.

Kinder- en Jongerenpraktijk Maas en Waal biedt zowel Generalistische Basis GGZ als Specialistische GGZ.

 

Overig ZorgProduct (OZP)

Voor zorgverlening die niet onder de vergoeding van de gemeente of zorgverzekeraar valt geldt het particuliere tarief van 95 euro (50 minuten directe tijd en 10 minuten indirecte tijd).

 

No Show

Als u een afspraak niet of te laat (minder dan 24 uur van te voren) afzegt komen de kosten van deze sessie geheel voor uw rekening. Deze kosten bedragen 75 euro.